top of page

Questions and Answers

Public·143 members

Dunajská Streda : Zemplín Michalovce živý prenos 28 októbra 2023


7. 10. 2023 — (Živý prenos@@@)) Zemplín : Žilina zápas živý 07.10.2023 2. 10. 2021 — septembra (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v 10.


T�mto sp�sobom sme duel doviedli do z�vere�n�ho hvizdu, po ktorom sme sa mohli radova� z pln�ho bodov�ho zisku. Po �iestom v�azstve v sez�ne sa v nedohranom 12. kole pos�vame dopredu na priebe�n� 5. prie�ku. �akujeme ka�d�mu jedn�mu z takmer 4 000 fan��ikov, �e ste n�s dnes pri�li povzbudi�. Najbli��� z�pas n�s prv�kr�t v sez�ne �ak� u� v piatok. Vycestujeme do metropoly v�chodu, kde 3. novembra o 17:30 nast�pime proti Ko�iciam v ich novej ar�ne. Hodnotenie tr�nerovAdrian Gu�a, DAC: �Pre n�s to bol psychicky n�ro�n� z�pas, preto�e sme jednozna�ne chceli od�ini� prehru z posledn�ho duelu. Vstup do stretnutia bol sol�dny, mali sme dve ve�k� �ance a potom strelil Andzouana kr�sny g�l na 1:0. S�per v�ak z prvej �ance vyrovnal, �o n�s mierne vyhodilo z rytmu. V druhom pol�ase sme �li hne� do vedenia 2:1, no namiesto toho, aby sme s�pera dorazili, tak sme sa dostali do k��u. Nepremenili sme ju a z�rove� do 2. pol�asu sme zle vst�pili, ke� sme po �tandardke ne�li r�chlej�ie do bloku a s�per sa z�rove� v�borne trafil. Rozhodli dve excelentn� strely spoza pokutov�ho �zemia. My sme svoje �ance nevyu�ili, no bojovali sme o ka�d� loptu. �!!! Pre �IV� textov� prenos zo stretnutia DAC - Michalovce kliknite SEM!!! FC DAC 1904 DUNAJSK� STREDA � MFK ZEMPL�N MICHALOVCE 2:1 (1:1)Nik� liga, 12. kolo, 28. 10. 2023, 16. [Živý prenos!!] FK DAC Podbrezová naživo 8 októbra 2023 8. 10. 2023 — 2023 — FK DAC zápas naživo 9 apríla | My Site 1 Group FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová: Online z 15. kola FK ... Chlapci c�tia, �e vedia hra� lep�ie a silnej�ie. �akujem fan��ikom, �e st�li pri chalanoch. Chlapci z lavi�ky n�m moc nepomohli a to si mus�me vysvetli�. Ke� sa ale bav�me o v�sledku, tak proti Michalovciam sa doma zrodilo �tvrt� v�azstvo o g�l a aj preto treba bra� dne�n� v�sledok s pokorou. Peter Struh�r, Michalovce: �Videli sme vyrovnan� stretnutie aj napriek tomu, �e n�s Dunajsk� Streda strelecky pred�ila. Po�as cel�ho z�pasu sme boli nebezpe�n�, hrali sme akt�vne. N� pl�n bol z�skava� lopty v stredovej z�ne, no mrz� ma, �e v prechodovej f�ze sme neboli lep��. Chlapcov v�ak mus�m pochv�li�, �e sme v prvom pol�ase mohli zvr�ti� priebeh. Vyrovnali sme a mali sme e�te jednu ve�k� �ancu. NAŽIVO: DAC 1904 - Michalovce pred 6 hodinami — Pre ŽIVÝ textový prenos zo stretnutia DAC - Michalovce kliknite SEM!!! FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA – MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE : (:) Niké liga ... Dunajska Streda - MFK Zemplin Michalovce (( 🔴Ž𝐈𝐕Ý Dunajska Streda - MFK Zemplin Michalovce (( ŽIVÝ PRENOS )) Super Liga futbal : Today, July 29, 2023 · FC Dila Gori - DAC 1904 2:0 (1:0) · Damián Kachút ... Dunajská Streda Zemplín Michalovce zápas živý 28 októbra 202 pred 6 hodinami — pred 8 hodinami — Dunajská Streda Zemplín Michalovce zápas živý 28 októbra 2023 Pozerať online pred 1 dňom — Čítať ďalej Dráma v závere nám ... Do druh�ho dejstva sme pre posilnenie ofenz�vy namiesto K��era nast�pili s Ramadanom. Druh� polovicu stretnutia sme za�ali najlep��m mo�n�m sp�sobom. V 48. min�te po z�vare v hos�uj�cej �estn�stke sa lopta dostala k Csingerovi, ten ju posunul pred pokutov� �zemie Andzouanovi, ktor� sa druh�kr�t v stretnut� fantasticky trafil, tentokr�t strelou k pravej �rdi, a druh�kr�t n�s tak poslal do vedenia � 2:1. Andzouana v azda �ivotnej forme mohol streli� hetrik v 57. min�te z poz�cie �av�ho obrancu! Viackr�t si narazil loptu so spoluhr��mi a� sa pre�trikoval do �estn�stky, kde mieril k pravej �rdi. Vo fin�lnej f�ze sme sa neskoro rozhodovali, a preto sme nestrelili rozhoduj�ci g�l. Michalovce z�rove� za stavu 1:0, �i 2:1 �akali, �e duel m�u dovies� minim�lne do rem�zy. Dosiahli sme cenn� v�azstvo aj napriek tomu, �e som napr�klad n�tene musel strieda� Csingera. Risvanis v�ak namiesto neho n�sledne priniesol istotu. Chceme a mus�me hra� kraj�ie a lep�ie, no teraz bol prvorad� v�sledok nad v�konom. DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce pred 5 hodinami — Sledujte s nami ONLINE prenos z 12. kola Niké ligy medzi DAC 1904 Dunajská Streda a MFK Zemplín Michalovce. Ru�insk� mal �o robi�, aby �gu�at� �udo� vytesnil. Do dvojg�lov�ho vedenia sme mali mo�nos� dosta� v 66. min�te. Goure �ikovne sklepol loptu �erm�kovi, ten si ju e�te pripravil a n�sledne zakon�il tesne ved�a �avej �rde. K slu�nej strele sa zase dostal Pav�k v sedemdesiatej min�te, kedy tvrd� pokus preletel len tesne nad brvnom. V 73. min�te sme museli rie�i� nepr�jemnosti, ke�e pre podozrenie na otras mozgu n�tene �iel dole Csinger a namiesto neho pri�iel na ihrisko Risvanis. Z�ver stretnutia sme si v�ak aj napriek tomu umne kontrolovali, nep���ali sme sa do zbyto�n�ho rizika, no to si aktu�lna situ�cia vy�adovala. [[[ŽIVÉ HD]]**] Dunajská Streda Podbrezová živý 08/10/2023 8. 10. 2023 — [ŽIVÉ VYSIELANIE TV>>>>] Zemplín Žilina živý prenos 7 októbr 2023 — Zemplín Michalovce – Tatran Liptovský Mikuláš DAC Dunajská Streda – Report�: DAC 1904 - Michalovce 2:1 (1:1)Oproti posledn�mu ligov�mu stretnutiu sme v na�ej z�kladnej jeden�stke videli dve zmeny. Pre trest z nej vypadol Ka�a a Ramadan za�al na lavi�ke. Namiesto nich dostali d�veru tr�nera Adriana Gu�u Brunetti s Hercom. Od �vodn�ho hvizdu sme boli akt�vnej�� a v �tvrtej min�te aj bl�zko ku g�lu. ONLINE LIVE : MFK Michalovce - DAC 1904 Dunajská 29. 7. 2023 — Sledujte ONLINE prenos zo zápasu MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda aj s audiokomentárom na ŠPORT.sk! U� v tridsiatej min�te na�iel Issa z pravej strany pokutov�ho �zemia pred br�nkou zabudnut�ho Marcina, ktor�mu zostalo u� len trafi� sa do odkryt�ho priestoru � 1:1. V 37. min�te Shimamura vystrelil z prvej po prihr�vke od Marcina. G�lu zabr�nil a� fantastick� Popovi�ov reflex�vny z�krok. To bolo pre prv� pol�as, v ktorom hostia op� za�ali zdr�ova� v�emo�n�m sp�sobom, v�etko. Do kab�n sme sa pobrali nespokojn�, ke�e sme sa dostali do vedenia po na�ej jasnej prevahe, k�m hostia vyrovnali z prvej �ance. Rem�zov� stav n�m nevyhovoval a n� tr�ner sa neb�l kona�. [[ŽIVÝ ŠPORT>]''] Dunajská Streda Podbrezová prenos 8 októbr 8. 10. 2023 — Pozrite si highlighty zo zápasu MFK Zemplín Michalovce - MŠK ŽilinaFutbalisti Zemplínu Michalovce sa ani v 10. FC DAC 1904 Dunajská Streda ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

  • Facebook
bottom of page